wcagwcag
Aktualności
Ubój na użytek własny 2022-11-22
Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 21 października 2010r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny, informację o zamiarze przeprowadzenia uboju należy przekazać Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Gostyniu co najmniej 48 godzin przed ubojem (dawniej co najmniej 24 godziny przed).

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 21 października 2010r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny, informację o zamiarze przeprowadzenia uboju należy przekazać Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Gostyniu co najmniej 48 godzin przed ubojem (dawniej co najmniej 24 godziny przed).

Wyjątkiem od w/w są uboje, które przeprowadzono ze względu na dobrostan zwierząt. Wówczas zgłoszenie winno być przekazane PLW niezwłocznie lub nie później niż po upływie 48 godzin od przeprowadzenia tego uboju (§ 4 ust. 1a).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001896/O/D20221896.pdf
Informacja HPAI 2022-11-18
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu mając na uwadze zbliżający się okres jesienno-zimowy, w którym następuje zwiększone zagrożenie wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) zwraca się z prośbą o zgłaszanie przypadków padnięć dzikiego ptactwa bytującego na otwartych zbiornikach wodnych, a także padnięć zauważonych przez właścicieli/zarządców obiektów infrastruktury hydrotechnicznej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu mając na uwadze zbliżający się okres jesienno-zimowy, w którym następuje zwiększone zagrożenie wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) zwraca się z prośbą o zgłaszanie przypadków padnięć dzikiego ptactwa bytującego na otwartych zbiornikach wodnych, a także padnięć zauważonych przez właścicieli/zarządców obiektów infrastruktury hydrotechnicznej.

Od ww. ptaków zostanie pobrany materiał diagnostyczny celem wykonania badań w kierunku wirusa HPAI.

W przypadku znalezienia padłych dzikich ptaków proszę o zgłoszenie mailowe (gostyn.piw@piwgostyn.pl) lub telefoniczne http://piwgostyn.pl/dyzury.html
Informacje nt HPAI 2022-09-26
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu mając na uwadze zbliżający się okres jesienno-zimowy, w którym następuje zwiększone zagrożenie wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) przypomina zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu mając na uwadze zbliżający się okres jesienno-zimowy, w którym następuje zwiększone zagrożenie wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) przypomina zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem.

Prosimy zapoznać się z zasadami z załącznika »

Numery telefonów pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gostyniu przyjmujących zgłoszenia dostępne są pod adresem: http://piwgostyn.pl/dyzury.html

Zasady bioasekuracji opisane są szczegółowo w rozporządzeniu : Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2022r. poz. 768)
Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią 2022-08-06
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu przypomina warunki przeprowadzenia uboju z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu przypomina warunki przeprowadzenia uboju z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią.

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni.

Szczegółowe informacje, wraz z wzorami dokumentacji obowiązującej przy uboju z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią, dostępne są na stronie Głównego Lekarza Weterynarii:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/uboj-z-koniecznosci-zwierzat-gospodarskich-kopytnych-poza-rzeznia
ROZPORZĄDZENIENR 1/2022 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W GOSTYNIU 2022-04-15
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje o nakazie przeprowadzenia odstrzału sanitarnego wolno żyjących dzików w terminie do 31 maja 2022 r. zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM NR 1/2022 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W GOSTYNIU z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu gostyńskiego
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje o nakazie przeprowadzenia odstrzału sanitarnego wolno żyjących dzików w terminie do 31 maja 2022 r. zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM NR 1/2022 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W GOSTYNIU z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu gostyńskiego

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2022/2978/

Rozporządzenie zostało ogłoszone 15 kwietnia 2022 r.

DZ. URZ. WOJ. 2022.2978

Ogłoszony: 15.04.2022

Pomoc dla rolników utrzymujących lochy i prosięta – 15 lutego rusza nabór wniosków 2022-02-12
Od 15 lutego 2022 r. rolnicy utrzymujący w swoich gospodarstwach lochy i produkujący prosięta, którzy zagrożeni są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19, będą mogli składać w ARiMR wnioski o wsparcie.

Od 15 lutego 2022 r. rolnicy utrzymujący w swoich gospodarstwach lochy i produkujący prosięta, którzy zagrożeni są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19, będą mogli składać w ARiMR wnioski o wsparcie.

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rolnikow-utrzymujacych-lochy-i-prosieta--15-lutego-rusza-nabor-wnioskow
Zmiana regionalizacji ASF 2022-01-19
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje, że w dniu wczorajszym opublikowano ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/65 z dnia 17 stycznia 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Link do rozporządzenia:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0065&from=PL
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje, że w dniu wczorajszym opublikowano ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/65 z dnia 17 stycznia 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Link do rozporządzenia:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0065&from=PL

Zmiany dotyczą woj. mazowieckiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i wchodzą w życie w dniu dzisiejszym.

Aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami (zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE)2022/65 z dnia 17 stycznia 2022 r.) jest dostępny na stronie:

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Zgodnie z rozporządzeniem na terenie powiatu gostyńskiego zostały wyznaczone obszary objęte różnymi restrykcjami:

obszar objęty ograniczeniami III (kolor czerwony na mapie) – gminy: Poniec, Krobia

obszar objęty ograniczeniami II (kolor różowy na mapie) – gmina: Pępowo, Gostyń

obszar objęty ograniczeniami I (kolor niebieski na mapie) – gminy: Piaski, Borek Wlkp. i Pogorzela

W związku z powyższym Powiatowy lekarz Weterynarii w Gostyniu przypomina o obowiązkach:

- stałego spełniania wymagań w zakresie bioasekuracji w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń;
- prowadzenia ciągłego nadzoru poprzez badanie w kierunku wirusa afrykańskiego pomoru świń próbek pochodzących od sztuk padłych w każdym tygodniu na co najmniej dwóch pierwszych martwych utrzymywanych świniach w wieku powyżej 60 dni lub, w przypadku braku takich martwych zwierząt w wieku powyżej 60 dni, na wszystkich martwych utrzymywanych świniach po odsadzeniu, w każdej jednostce epidemiologicznej;
- zgłaszania każdej sztuki padłej – do lekarza opiekującego się stadem oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
- posiadania planu bezpieczeństwa biologicznego – obowiązkowo po dacie 30 listopada 2021 r. (informacja Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 4 listopada 2021 r.)
- posiadania ogrodzenia ochronnego co najmniej pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie, oraz budynków, w których przechowuje się paszę i ściółkę.

Równocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje, o otrzymanym w dniu wczorajszym DODATNIM wyniku badania dzika W KIERUNKU AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ, znalezionego w miejscowości Stankowo (gm. Gostyń) N51°55ʹ25.10″;E16°55ʹ53.33″
Wścieklizna 2022-01-12
Wścieklizna. Choroba ta jest jedną z najdłużej znanych i najgroźniejszych chorób odzwierzęcych. Wścieklizna jest wirusową chorobą zakaźną dotykającą centralnego układu nerwowego, na którą wrażliwe są wszystkie gatunki ssaków, w tym ludzie.
Wścieklizna. Choroba ta jest jedną z najdłużej znanych i najgroźniejszych chorób odzwierzęcych. Wścieklizna jest wirusową chorobą zakaźną dotykającą centralnego układu nerwowego, na którą wrażliwe są wszystkie gatunki ssaków, w tym ludzie.

Okres inkubacji choroby wynosi od kilku dni do kilku miesięcy. Wirus wścieklizny jest wrażliwy na wysoką temperaturę i światło słoneczne, ale jednocześnie jest wysoce odporny na niskie temperatury.

Więcej informacji na stronie Głównego Lekarza Weterynarii:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/wscieklizna

oraz Głównego Inspektora Sanitarnego:

https://www.gov.pl/web/gis/wscieklizna
ARiMR przypomina - spis stanu stada nie później niż do 31 grudnia 2021 r. 2021-12-22
ARiMR przypomina - spis stanu stada nie później niż do 31 grudnia 2021 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że rolnicy, którzy posiadają zwierzęta gospodarskie zobowiązani są przynajmniej raz w roku przeprowadzić ich spis*. Ci, którzy nie wywiązali się jeszcze z tego obowiązku muszą to zrobić, nie później niż do 31 grudnia. Chodzi o następujące gatunki zwierząt:

owce;
kozy;
świnie.

ARiMR przypomina - spis stanu stada nie później niż do 31 grudnia 2021 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że rolnicy, którzy posiadają zwierzęta gospodarskie zobowiązani są przynajmniej raz w roku przeprowadzić ich spis*. Ci, którzy nie wywiązali się jeszcze z tego obowiązku muszą to zrobić, nie później niż do 31 grudnia. Chodzi o następujące gatunki zwierząt:

owce;
kozy;
świnie.


Przypominamy, że osoby dokonujące zgłoszeń dotyczących zwierząt gospodarskich w formie papierowej wpisują ich liczbę w księdze rejestracji stada. Z tego obowiązku zwolnieni są posiadacze zwierząt dokonujący zgłoszeń poprzez Portal IRZplus – nie muszą oni prowadzić ksiąg w formie papierowej.
[link_nowym_oknie https://www.gov.pl/web/arimr/arimr-przypomina---spis-stanu-stada-nie-pozniej-niz-do-31-grudnia-2021-r]https://www.gov.pl/web/arimr/arimr-przypomina---spis-stanu-stada-nie-pozniej-niz-do-31-grudnia-2021-r[/link]
Zalecenia w postępowaniu z żywymi rybami przeznaczonymi do sprzedaży detalicznej 2021-12-08
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu przedstawia : Zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii w postępowaniu z żywymi rybami przeznaczonymi do sprzedaży detalicznej

https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Zalecenia-w-postepowaniu-z-zywymi-rybami-przeznaczonymi-do-sprzedazy-detalicznej/idn:1516
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów gostyńskiego i leszczyńskiego. 2021-11-27
Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego: ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów gostyńskiego i leszczyńskiego.

Szczegóły w TUTAJ »[br/
Rozporządzeni ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów gostyńskiego i leszczyńskiego »

Dodatkowe informacje
Obowiązek powiadamiania PLW o planowanym załadunku / wyładunku zwierząt 2021-11-10
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu przypomina, że podmioty prowadzące działalność nadzorowaną z zakresu:

a) zarobkowego transportu zwierząt lub transportu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej,

b) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt,

c) obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu przypomina, że podmioty prowadzące działalność nadzorowaną z zakresu:

a) zarobkowego transportu zwierząt lub transportu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej,

b) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt,

c) obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,

są obowiązane zawiadomić powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów oraz załadunku i wyładunku zwierząt o:

1) czasie i miejscu organizowania:

a) targów, wystaw lub konkursów – co najmniej na 30 dni,

b) pokazów – co najmniej na 7 dni

– przed planowanym terminem ich zorganizowania;

2) załadunku i wyładunku zwierząt co najmniej na 24 godziny przed planowanym terminem ich załadunku i wyładunku.

Powyższy obowiązek wynika z art.5 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2014r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.( Dz.U. 2020.1421)
Aktualna sytuacja oraz ocena ryzyka związana z HPAI - w PL i Europie 05.11.2021 2021-11-09
Grypa ptaków jest wirusową chorobą drobiu o bardzo dużym znaczeniu ekonomicznym. Wywoływane przez nią straty wynikają nie tylko z faktu, że wirus może wywoływać zachorowania i bardzo wysoką śmiertelność u ptactwa domowego. Kraj, w którym pojawi się choćby jedno ognisko grypy, nie może eksportować drobiu i produktów pochodzenia drobiarskiego co najmniej z regionu, w którym choroba się pojawiła, ale niestety również (w zależności od umów bilateralnych) z obszaru całego państwa. Generuje to bardzo wymierne straty finansowe. Grypa może występować u wszystkich gatunków drobiu i wielu gatunków dzikich ptaków.
Grypa ptaków jest wirusową chorobą drobiu o bardzo dużym znaczeniu ekonomicznym. Wywoływane przez nią straty wynikają nie tylko z faktu, że wirus może wywoływać zachorowania i bardzo wysoką śmiertelność u ptactwa domowego. Kraj, w którym pojawi się choćby jedno ognisko grypy, nie może eksportować drobiu i produktów pochodzenia drobiarskiego co najmniej z regionu, w którym choroba się pojawiła, ale niestety również (w zależności od umów bilateralnych) z obszaru całego państwa. Generuje to bardzo wymierne straty finansowe. Grypa może występować u wszystkich gatunków drobiu i wielu gatunków dzikich ptaków.

Jakie objawy mogą sugerować, że drób choruje na grypę?
Na początku choroby spada apetyt i pragnienie. Ptaki są osowiałe, mają nastroszone pióra i gromadzą się wokół źródeł ciepła. Ponieważ wirus atakuje mózg, chore osobniki mogą wykazywać objawy nerwowe: drgawki, porażenia skrzydeł, chwiejny chód, skręt szyi, czy też wygięcie szyi na grzbiet (tzw. „patrzenie w gwiazdy”). Towarzyszyć temu może duszność, sine zabarwienie grzebienia i biegunka. U drobiu nieśnego gwałtowanie spada liczba składanych jaj, a jaja już złożone mogą być pozbawione skorup (tzw. „lanie jaj”). Hodowca powinien jednak pamiętać, że opisane wyżej objawy nie zawsze muszą występować. Czasami występują nagłe przypadki śmiertelne, bez poprzedzających je zauważalnych zmian w zachowaniu. Dotyczy to przede wszystkim kur i indyków. Z kolei u dorosłych kaczek jedynym zauważalnym objawem mogą być nagłe spadki nieśności i zmniejszone pobieranie paszy i wody.

Jak zminimalizować ryzyko wniknięcia wirusa do gospodarstwa?
Aktualnie jedyną skuteczną metodą zapobiegania jest ścisłe przestrzeganie zasad bioasekuracji. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/zasady-ochrony-drobiu-przed-grypa-ptakow
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIE W SPRAWIE PLANU BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO 2021-11-08
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu przypomina o obowiązkach posiadaczy świń:

- stałego spełniania wymagań w zakresie bioasekuracji w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń;

- prowadzenia ciągłego nadzoru poprzez badanie w kierunku wirusa afrykańskiego pomoru świń próbek pochodzących od sztuk padłych w każdym tygodniu na co najmniej dwóch pierwszych martwych utrzymywanych świniach w wieku powyżej 60 dni lub, w przypadku braku takich martwych zwierząt w wieku powyżej 60 dni, na wszystkich martwych utrzymywanych świniach po odsadzeniu, w każdej jednostce epidemiologicznej;

- zgłaszania każdej sztuki padłej – do lekarza opiekującego się stadem oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

- posiadania planu bezpieczeństwa biologicznego – obowiązkowo po dacie 30 listopada 2021 r. (informacja Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 4 listopada 2021 r.)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu przypomina o obowiązkach posiadaczy świń:

- stałego spełniania wymagań w zakresie bioasekuracji w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń;

- prowadzenia ciągłego nadzoru poprzez badanie w kierunku wirusa afrykańskiego pomoru świń próbek pochodzących od sztuk padłych w każdym tygodniu na co najmniej dwóch pierwszych martwych utrzymywanych świniach w wieku powyżej 60 dni lub, w przypadku braku takich martwych zwierząt w wieku powyżej 60 dni, na wszystkich martwych utrzymywanych świniach po odsadzeniu, w każdej jednostce epidemiologicznej;

- zgłaszania każdej sztuki padłej – do lekarza opiekującego się stadem oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

- posiadania planu bezpieczeństwa biologicznego – obowiązkowo po dacie 30 listopada 2021 r. (informacja Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 4 listopada 2021 r.)

INFORMACJA
DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIE
W SPRAWIE PLANU BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO

Przypominam, że posiadanie planu bezpieczeństwa biologicznego, jest jednym z wymagań zawartych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego  Komisji  (UE)  2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zwanego dalej RWK 2021/605. Stanowi on podstawę do możliwości dokonania przemieszczeń świń z gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III. Należy pamiętać, że brak spełniania w/w wymogu po dniu 31 października 2021r., będzie stanowił poważną przeszkodę dla możliwości wywozu świń poza wymienione obszary.

Inspekcja Weterynaryjna przeprowadziła od kwietnia 2021r. w tym zakresie 17 792 szkoleń i kontroli instruktażowych gospodarstw dla rolników utrzymujących świnie. Warunkiem wdrożenia skutecznej bioasekuracji jest udokumentowanie przestrzegania określonych zasad, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko występowania zakażeń ASF u zwierząt. Aby pomóc Państwu w spełnieniu tego wymagania przypominam o nim oraz informuję, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin dostępne są wzory dokumentów:

• Wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa”.

• Wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie.”

• Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Należy podkreślić, że wzory niniejszych dokumentów mają charakter poglądowy, co oznacza, że inne wcześniejsze plany sporządzone przez producentów świń, a odpowiadające wymaganiom RWK 2021/605 zatwierdzone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii będą respektowane przez organy Inspekcji Weterynaryjnej. Sporządzone wzory dokumentów są kierowane przede wszystkim do rolników, którzy zwracają się do terenowych organów Inspekcji Weterynaryjnej o pomoc i wskazówki w tym zakresie. Apeluję do Rolników, właścicieli gospodarstwa utrzymujących świnie

w obszarach objętych ograniczeniami w związku z ASF o jak najszybsze sporządzenie planów bezpieczeństwa biologicznego oraz ich zatwierdzenia u właściwego powiatowego lekarza weterynarii przed datą 31 października 2021r.
Wkrótce nabór wniosków na małe przetwórstwo i RHD. 2021-10-25
Od 30 listopada będzie można ubiegać się o wsparcie na tzw. na małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny (RHD).

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski do 29 grudnia 2021 r.

https://www.gov.pl/web/arimr/wkrotce-nabor-wnioskow-na-male-przetworstwo-i-rhd
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIE W SPRAWIE PLANU BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO 2021-10-22
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu przedstawia ,,INFORMACJĘ DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIE W SPRAWIE PLANU BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO’’ oraz apel Głównego Lekarza Weterynarii do Rolników, właścicieli gospodarstw utrzymujących świnie w obszarach objętych ograniczeniami w związku z ASF o jak najszybsze sporządzenie planów bezpieczeństwa biologicznego oraz ich zatwierdzenia u właściwego powiatowego lekarza weterynarii przed datą 31 października 2021r.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu przedstawia ,,INFORMACJĘ DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIE W SPRAWIE PLANU BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO’’ oraz apel Głównego Lekarza Weterynarii do Rolników, właścicieli gospodarstw utrzymujących świnie w obszarach objętych ograniczeniami w związku z ASF o jak najszybsze sporządzenie planów bezpieczeństwa biologicznego oraz ich zatwierdzenia u właściwego powiatowego lekarza weterynarii przed datą 31 października 2021r.

Warunkiem wdrożenia skutecznej bioasekuracji jest udokumentowanie przestrzegania określonych zasad, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko występowania zakażeń ASF u zwierząt. Aby pomóc Państwu w spełnieniu tego wymagania na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin dostępne są wzory dokumentów:

Wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa”.

Wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie.”

Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.
Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z 19 października 2021r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu leszczyńskiego, rawickiego, gostyńskiego 2021-10-19
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje, że na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego ogłoszono Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z 19 października 2021r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu leszczyńskiego, rawickiego, gostyńskiego.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje, że na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego ogłoszono Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z 19 października 2021r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu leszczyńskiego, rawickiego, gostyńskiego. Rozporządzenie opublikowani w związku z wyznaczeniem ogniska afrykańskiego pomoru świń: ognisko ASF nr 2021/112 (ognisko pierwotne) w gospodarstwie, w którym utrzymywano 10 świń (3 lochy, 7 prosiąt), położonym w miejscowości Tworzanki, w gminie Rydzyna, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie.

W związku z wyznaczeniem ogniska następujące miejscowości gminy Poniec znalazły się obszarze zagrożonym: Miechcin, Janiszewo, Waszkowo, Wydawy, Zawada, Poniec i Śmiłowo.

https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/rozporzadzenie_leszno_rawicz_gostyn.pdf
Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej - złóż wniosek o pomoc 2021-09-30
Od 28 września 2021 r. ARiMR przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 na Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Nabór potrwa do 26 listopada 2021 r.
Od 28 września 2021 r. ARiMR przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 na Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Nabór potrwa do 26 listopada 2021 r.

O wsparcie mogą się ubiegać dwie grupy beneficjentów. Pierwsza to rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 świń bądź zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowe w ramach wariantu 7.4 – zachowanie lokalnych ras świń, i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Pomoc w wysokości do 100 tys. zł mogą otrzymać m.in. na utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji czy budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy dla świń, zakup silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie i wykonanie robót związanych z jego posadowieniem (zwrot do 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji), a także wykonanie ogrodzenia. W tym przypadku zwrotowi podlega do 80 proc. kosztów określonych według standardowych stawek jednostkowych, które wynoszą:

230 zł - koszt wykonania metra bieżącego ogrodzenia;

2 100 zł - koszt wykonania bramy;

710 zł - koszt wykonania furtki.Druga grupa to spółki wodne lub ich związki, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne, lub w których więcej niż połowa zmeliorowanych gruntów rolnych objętych działalnością spółki jest w posiadaniu rolników. Ta grupa beneficjentów może otrzymać maksymalnie 1 mln zł na zakup maszyn i urządzeń zapobiegających zniszczeniu gospodarstw przez podtopienie czy powódź. Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

Co ważne, spółki i związki spółek, które chciałyby ubiegać się o dofinansowanie następujących kosztów robót dotyczących urządzeń wodnych:

przebudowy lub remontu rowu melioracyjnego;

budowy, przebudowy lub remontu progu, zastawki, przepustu ze spiętrzeniem;

prac na sieciach drenarskich;

będą mogły to zrobić dopiero w kolejnym naborze.Wnioski o przyznanie pomocy przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Dokumenty można dostarczać do placówek Agencji osobiście lub przez upoważnioną osobę lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP, lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Dotychczas ARiMR przeprowadziła 6 naborów wniosków o pomoc na Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Wsparcie zostało dotychczas przyznane blisko 4,8 tys. beneficjentów, a jego kwota wynosi na razie ok. 296 mln zł.

Więcej informacji – https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-51-wsparcie-inwestycji-w-srodki-zapobiegawcze-ktorych-celem-jest-ograniczenie-skutkow-prawdopodobnych-klesk-zywiolowych-niekorzystnych-zjawisk-klimatycznych-i-katastrof

Komunikat Prezesa – https://www.gov.pl/web/arimr/inwestycje-zapobiegajace-zniszczeniu-potencjalu-produkcji-rolnej2

https://www.gov.pl/web/arimr/inwestycjezapobiegajace-zniszczeniu-potencjalu-produkcji-rolnej---zloz-wniosek-o-pomoc
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwach położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2021-09-29
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu przypomina, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwach położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu przypomina, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwach położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

zakazuje się:

a) karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszarów objętych ograniczeniami II - kolor różowy na mapie oraz z obszarów objętych ograniczeniami III - kolor czerwony na mapie, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom,

b) wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszarów objętych ograniczeniami II i obszarów objętych ograniczeniami III, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem,

c) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń,

d) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami dostępna jest pod adresem: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/
Odstrzał sanitarny / ASF 2021-09-22
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje, że w związku z faktem, że na terenie powiatu gostyńskiego utrzymywanych jest ponad 150 tysięcy sztuk świń, zarządzono dodatkowy odstrzał sanitarny dzików.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2021/7020/
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje, że w związku z faktem, że na terenie powiatu gostyńskiego utrzymywanych jest ponad 150 tysięcy sztuk świń, zarządzono dodatkowy odstrzał sanitarny dzików.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2021/7020/
Uchylenie ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 sierpnia 2021 r. 2021-09-22
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje, że dnia 20 września 2021r. zostało uchylone ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu rawickiego, gostyńskiego i leszczyńskiego.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje, że dnia 20 września 2021r. zostało uchylone ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu rawickiego, gostyńskiego i leszczyńskiego.

Na postawie rozporządzenia uchylającego (ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 20 września 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu rawickiego, gostyńskiego i leszczyńskiego)

3 miejscowości gminy Poniec : Janiszewo, Waszkowo i Zawada nie znajdują się już na obszarze zagrożonym, wyznaczonym przez Wojewodę Wielkopolskiego, w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.

Miejscowości te, podobnie jak wszystkie miejscowości gminy Poniec oraz gminy Krobia, znajdują na obszarze objętym ograniczeniami III (kolor czerwony na mapie dostępnej na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii : https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce).
Uchylenie ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2021 r. 2021-09-17
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje, że dnia 15 września 2021r. zostało uchylone ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu rawickiego, gostyńskiego i leszczyńskiego.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje, że dnia 15 września 2021r. zostało uchylone ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu rawickiego, gostyńskiego i leszczyńskiego.

Oznacza to, że następujące miejscowości:

- gminy Poniec: Dzięczyna, Poniec, Sarbinowo, Szurkowo, Śmiłowo, Włostki i Wydawy oraz - gminy Krobia: Karzec, Przyborowo, Ziemlin

nie znajdują się już na obszarze zagrożonym wyznaczonym przez Wojewodę Wielkopolskiego w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń, ale znajdują się, podobnie jak cała gmina Poniec i Krobia, na obszarze objętym ograniczeniami III (kolor czerwony na mapie dostępnej na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii : https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce).

Trzy miejscowości gminy Poniec: Janiszewo, Waszkowo i Zawada w dalszym ciągu znajdują się)

Trzy miejscowości gminy Poniec: Janiszewo, Waszkowo i Zawada w dalszym ciągu znajdują się na obszarze zagrożonym, wyznaczonym przez Wojewodę Wielkopolskiego, w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń – ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu rawickiego, gostyńskiego i leszczyńskiego – w związku ze stwierdzeniem ogniska afrykańskiego pomoru świń w miejscowości Trzebosz, gmina Bojanowo, powiat rawicki.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje o obowiązującym od dnia 31 sierpnia 2021 r. Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r 2021-09-01
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje o obowiązującym od dnia 31 sierpnia 2021 r. Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001485#collapse_7
Pomoc na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu dla producentów świń z terenów objętych restrykcjami w związku z ASF 2021-09-01
Pomoc na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń ze sprzedaży świń z siedzib stada tego producenta utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń w okresie obejmującym sprzedaż świń w danym kwartale, począwszy od czwartego kwartału 2020 r.

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-na-wyrownanie-kwoty-obnizonego-dochodu-dla-producentow-swin-z-terenow-objetych-restrykcjami-w-zwiazku-z-asf.html
Rusza pomoc na refundację wydatków poniesionych na bioasekurację 2021-08-13
Rusza pomoc na refundację wydatków poniesionych na bioasekurację.
Rusza pomoc na refundację wydatków poniesionych na bioasekurację.

Rolnicy, którzy utrzymują w swoich gospodarstwach trzodę chlewną, mogą od 6 do 27 sierpnia 2021 r. ubiegać się o refundację do 50 proc. wydatków poniesionych na działania bioasekuracyjne. Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR, a wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/rusza-pomoc-na-refundacje-wydatkow-poniesionych-na-bioasekuracje.html
Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 sierpnia 2021r 2021-08-03
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu uprzejmie informuje, że na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego ogłoszono Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 sierpnia 2021r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu rawickiego, gostyńskiego i leszczyńskiego.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu uprzejmie informuje, że na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego ogłoszono Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 sierpnia 2021r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu rawickiego, gostyńskiego i leszczyńskiego.

Zgodnie z rozporządzeniem wydanym w związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń w miejscowości Gierłachowo, gm. Bojanowo, powiat rawicki określa się obszar zapowietrzony i zagrożony. Obszar zapowietrzony w całości znajduje się na terenie powiatu rawickiego.

Na terenie powiatu gostyńskiego w obszarze zagrożonym znajdują się miejscowości leżące w 2 gminach:

1) w gminie Krobia, miejscowości: Karzec, Przyborowo, Ziemlin;
2) w gminie Poniec, miejscowości: Dzięczyna, Janiszewo, Poniec, Sarbinowo, Szurkowo, Śmiłowo, Waszkowo, Włostki, Wydawy, Zawada.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
2) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych.


Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne powiadamianie powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych trwałych tablic z napisem: "AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY", przy czym tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m.


https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/rozporzadzenie_wojewody_asf_rawiczgostyn_leszno.pdf
Nowy adres e-mail Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gostyniu 2020-11-27
Informujemy, że od dnia dzisiejszego funkcjonuje nowy adres urzędowy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gostyniu gostyn.piw@piwgostyn.pl
Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych 2021-06-24
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu przypomina zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez Inspekcję Weterynaryjną.

Kontrolami objęte są wszystkie działalności nadzorowane przez Inspekcję Weterynaryjną, zarówno te zarejestrowane lub zatwierdzone, jak również te, które pomimo takiego obowiązku nie zostały zgłoszone właściwemu organowi Inspekcji (działalność nielegalna). Kontrole są przeprowadzane bez wcześniejszego powiadomienia.

Przed rozpoczęciem kontroli osoby kontrolujące muszą okazać upoważnienie do kontroli (nie dotyczy to osoby pełniącej funkcję organu) oraz legitymację służbową oraz pouczyć o przysługujących kontrolowanemu prawach i obowiązkach. Osoby kontrolujące muszę nosić odznakę identyfikacyjną na widocznym miejscu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu przypomina zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez Inspekcję Weterynaryjną.

Kontrolami objęte są wszystkie działalności nadzorowane przez Inspekcję Weterynaryjną, zarówno te zarejestrowane lub zatwierdzone, jak również te, które pomimo takiego obowiązku nie zostały zgłoszone właściwemu organowi Inspekcji (działalność nielegalna). Kontrole są przeprowadzane bez wcześniejszego powiadomienia.

Przed rozpoczęciem kontroli osoby kontrolujące muszą okazać upoważnienie do kontroli (nie dotyczy to osoby pełniącej funkcję organu) oraz legitymację służbową oraz pouczyć o przysługujących kontrolowanemu prawach i obowiązkach. Osoby kontrolujące muszę nosić odznakę identyfikacyjną na widocznym miejscu.

Podczas kontroli musi być obecny kierownik podmiotu kontrolowanego albo osoba przez niego upoważniona.

Osoby kontrolujące mogą:

- żądać pisemnych lub ustnych informacji,
- żądać okazania i udostępnienia dokumentów lub danych informatycznych,
- pobierać nieodpłatnie próbki do badań.


Z czynności kontrolnych zostaje sporządzony protokół, który jest podpisywany przez kontrolującego i kontrolowanego. Jeden egzemplarz protokołu pozostaje u kontrolowanego (bez względu na to czy kontrolowany złożył zastrzeżenia do protokołu lub odmówił jego podpisania).

Jeżeli kontrolowany nie zgadza się z treścią protokołu może zgłosić zastrzeżenia. Zastrzeżenia muszą mieć formę pisemną i zostać zgłoszone właściwemu organowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Kontrolowany może również odmówić podpisania protokołu i wówczas musi złożyć wyjaśnienia dotyczące odmowy podpisu. Wyjaśnienia muszą zostać zgłoszone właściwemu organowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Informacje zawarte w protokole kontroli stanowią podstawę do dalszych działań organu IW, w tym wydawania decyzji w postępowaniu administracyjnym oraz kierowania zawiadomień do organów ścigania.

Do działalności nadzorowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej nie ma zastosowania większość przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców, dotyczących sposobu przeprowadzania kontroli i czasu kontroli.

Kontrolowany jest zobowiązany do udzielania pomocy osobie kontrolującej. Uniemożliwienie lub utrudnianie wykonania kontroli stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Kierowanie gróźb oraz stosowanie przemocy w celu zmuszania do zaprzestania wykonywania kontroli, jak również udaremnienie czynności wynikających z nakazów Inspekcji wydanych w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt (np. nakazu zabicia zwierząt) stanowi przestępstwo zagrożone karami grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.

Osobom kontrolującym mogą towarzyszyć funkcjonariusze Policji, w celu zapewnienia pomocy.

Każda osoba prowadząca kontrolę w imieniu organu Inspekcji Weterynaryjnej podlega ochronie przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/zasady-przeprowadzania-kontroli-urzedowych
Komunikat Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 2021-06-02
Komunikat Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotyczący szczególnych środków zwalczania afrykańskiego pomoru świń

http://www.wiw.poznan.pl/afrykanski-pomor-swin/komunikat-wielkopolskiego-wojewodzkiego-lekarza-weterynarii-dotyczacy-0
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie opublikowania rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z 7 kwietnia 2021r. 2021-05-07
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie opublikowania rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z 7 kwietnia 2021r. ustanawiającego specjalne środki kontroli w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.

https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Komunikat-Glownego-Lekarza-Weterynarii-w-sprawie-opublikowania-rozporzadzenia-Wykonawczego-Komisji-UE-2021605-z-7-kwietnia-2021-r/idn:1720
Życzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorza Pudy 2021-04-02
Życzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorza Pudy z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Życzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorza Pudy
Ograniczenie obsługi interesantów urzędu w sytuacji zagrożenia epidemicznego 2021-03-24
W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego bezpośrednia obsługa Interesantów przez pracowników Inspektoratu zostaje ograniczona do niezbędnego minimum - od dnia 25.03.2021 r. do odwołania.
W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego bezpośrednia obsługa Interesantów przez pracowników Inspektoratu zostaje ograniczona do niezbędnego minimum - od dnia 25.03.2021 r. do odwołania.

Niezbędne wnioski prosimy, w miarę możliwości, składać drogą mailową (gostyn.piw@piwgostyn.pl)

lub wrzucać do urny znajdującej się wewnątrz budynku – przed wejściem do Inspektoratu.

Z pracownikami Inspektoratu można kontaktować się drogą mailową lub telefonicznie.

Numery telefonów podane są w zakładce „PRACOWNICY INSPEKTORATU”

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ.BIOASEKURACJA - Film instruktażowy 2021-02-27
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu prosi o zapoznanie się z filmem instruktażowym: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ.BIOASEKURACJA, dostępnym na stronie Głównego Lekarza Weterynarii: Informacje dla lekarzy weterynarii, myśliwych i leśników | Główny Inspektorat Weterynarii (wetgiw.gov.pl)
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie konieczności zgłaszania do właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii każdego przypadku padnięcia przeżuwaczy (bydła, owiec i kóz) 2021-02-17
Szanowni Państwo,

hodowcy, posiadacze i właściciele zwierząt

Przypominam, że zgodnie z art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt posiadacz zwierząt gospodarskich ma obowiązek natychmiastowego poinformowania właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz.

Przepis ten nie uzależnia zgłoszenia, o którym mowa powyżej, od stanu zdrowotnego zwierząt oraz wystąpienia podejrzenia choroby zakaźnej w siedzibie stada. Należy zgłaszać wszystkie upadki przeżuwaczy, bez względu na przyczynę padnięcia bydła, owcy, kozy.

https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Komunikat-w-sprawie-koniecznosci-zglaszania-padniec-zwierzat/idn:1614
Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania mięsa na terenie powiatu gostyńskiego 2021-01-12
Powiatowy Lekarz Weterynarii podaje do publicznej wiadomości nazwiska wyznaczonych lekarzy weterynarii do badania mięsa na terenie powiatu gostyńskiego. Wejdź, aby zobaczyć listę »
Informacje dotyczące grypy ptaków 2020-12-02
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu zaleca do zapoznania się z dokumentem dotyczącym grypy ptaków »
Informacja o wznowieniu obsługi interesantów przez Inspekcję Weterynaryjną w Gostyniu 2020-05-20
Z dniem 21 maja 2020r. Inspekcja Weterynaryjna w Gostyniu wznawia bezpośrednią obsługę interesantów.
Z dniem 21 maja 2020r. Inspekcja Weterynaryjna w Gostyniu wznawia bezpośrednią obsługę interesantów.

Proszę o przestrzeganie wszystkich zalecanych środków bezpieczeństwa, a przede wszystkim;

1. przychodzenie bez osób towarzyszących,
2. zachowanie 2–metrowej odległości od drugiej osoby, zarówno w czasie oczekiwania jak i w trakcie obsługi przez pracownika,
3. zasłanianie ust i nosa,
4. dezynfekowanie rąk środkiem odkażającym zaraz po wejściu do Inspektoratu,
5. powstrzymanie się od wizyty jeżeli występują objawy gorączki, bólu gardła, przeziębienia,
6. wchodzenie do Inspektoratu pojedynczo po upewnieniu się, że inna osoba nie jest w tym czasie obsługiwana,

Jednocześnie zachęcam Państwa do załatwiania spraw urzędowych za pośrednictwem, poczty, poczty elektronicznej (e-mail), telefonicznie oraz poprzez wrzucanie dokumentów do urny ustawionej przed wejściem do Inspektoratu.
Zamknięcie urzędu w sytuacji zagrożenia epidemicznego 2020-03-16
W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego Inspektorat zostaje zamknięty.
W Inspektoracie pozostają osoby dyżurujące.

Niezbędne wnioski prosimy, w miarę możliwości, składać drogą mailową (gostyn.piw@piwgostyn.pl)
Pracownicy Inspektoratu pełnią dyżury telefoniczne.
Numery telefonów podane są w zakładce „PRACOWNICY INSPEKTORATU”
Szkolenie z uboju zwierząt – ubój w celu pozyskania mięsa na użytek własny 2020-02-27
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje o szkoleniu w zakresie uboju zwierząt oraz dobrostanu zwierząt podczas uboju w celu pozyskania mięsa z przeznaczeniem na użytek własny. Szczegóły szkolenia ».
Spotkanie szkoleniowe ,,Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi'' 2020-02-12
Powiatowy Lekarz Weterynarii zaprasza na spotkanie szkoleniowe nt. ,,Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi''.

Proszę o zapoznanie się z poniższymi załącznikami
- Plakat »
- Bloki tematyczne spotkań »
- Omawiane zagadnienia »
- Harmonogram »
2019-12-03
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, w dniu 27 grudnia 2019 roku Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu będzie nieczynny.

W związku z powyższym ustala się, że dniem pracującym Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gostyniu jest dzień 14 grudzień 2019 (sobota).
PILNY KOMUNIKAT 2019-11-15
Prosimy zapoznać się z komunikatem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gostyniu
- Komunikat dotyczący ASF »
INFORMACJA - Szkolenie dla osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do wykonywania uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny 2019-01-29
1. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje, iż w dniu 11 lutego 2019r. o godz. 9.00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gostyniu ul. Nad Kanią 136, 63-800 Gostyń odbędzie się bezpłatne szkolenie dla osób zainteresowanych ubojem zwierząt kopytnych poza rzeźnią, na potrzeby własnego gospodarstwa.

2. Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o zgłoszenie uczestnictwa w w/w szkoleniu do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gostyniu do dnia 07 lutego 2019r.

3. W zgłoszeniu należy podać:

- imię i nazwisko

- dokładny adres

- numer telefonu do kontaktu

24 grudnia 2018 r. - Dzień wolny 2018-12-18
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, w dniu 24 grudnia 2018 roku (wigilia) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu będzie nieczynny.
Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina o możliwości wzięcia udziału w programie zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błony śluzowej 2018-11-23
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuję o możliwości wzięcia udziału w programie zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błony śluzowej .

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu zaleca zapoznanie się z poniższymi materiałami:
- rozporządzenie MRiRW w sprawie programu zwalczania IBRIPV oraz BVMD »
- ROGRAM ZWALCZANIA ZAKAŹNEGO ZAPALENIA NOSA I TCHAWICY/ OTRĘTU BYDŁA ORAZ WIRUSOWEJ BIEGUNKI BYDŁA I CHOROBY BŁON ŚLUZOWEJ W WYBRANYCH STADA BYDŁA »
Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez ograny Inspekcji Weterynaryjnej. 2018-11-05
Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez ograny Inspekcji Weterynaryjnej. Kliknij, aby zobaczyć »
Konsultacje z hodowcami trzody chlewnej 2018-09-21
W dniu 01.10.2018 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii odbędą się konsultacje z hodowcami trzody chlewnej oraz producentami w sprawie ewentualnego urzędowego uwolnienia regionu.
Szkolenie dla przedsiębiorców i rolników 2018-09-06
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje, że 13.09.2018 roku o godz. 9. 00 odbędzie się szkolenie dla przedsiębiorców i rolników w sprawie rolniczego handlu detalicznego.
Hodowcy trzody chlewnej! 2018-08-20
Szanowni Państwo!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu zaprasza na szkolenie, którego tematem będzie postępowanie przy podejrzeniu Afrykańskiego Pomoru Świń oraz przypomnienie zasad bioasekuracji

Termin szkolenia: 23 sierpnia 2018 r. ( czwartek) godz. 11:00

Miejsce szkolenia: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu – sala konferencyjna II piętro.
WYKŁAD PROF. DR HAB. ZYGMUNTA PEJSKA 2018-05-28
Dnia 14 maja 2018 r. w Gostyńskim Ośrodku Kultury „Hutnik” odbyło się spotkanie, którego głównym prelegentem był prof. dr hab. Zygmunt Pejsak a organizatorami był Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu oraz Starostwo Powiatowe. Na miejsce licznie przybyli Powiatowi Lekarza Weterynarii z woj. wielkopolskiego wraz z pracownikami, przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu, rolnicy z powiatu gostyńskiego, lekarze weterynarii wolnej praktyki oraz władze i służby mundurowe z Gostynia.
Tematem spotkania była „Aktualna sytuacja epidemiologiczna w zakresie ASF w Polsce”. Profesor przypomniał zebranym czym jest wirus ASF, jakie są jego objawy, w jaki sposób się rozprzestrzenia i co najważniejsze jak się przed nim bronić czyli o prawidłowych zasadach bioasekuracji, która jest jedynym sposobem ochrony przed Afrykańskim Pomorem Swiń. Przedstawione zostały również statystki występowania wirusa ASF wśród świń oraz dzików w Polsce.

Po zakończeniu prezentacji prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, udzielał odpowiedzi na pytania słuchaczy, dotyczące przede wszystkim ochrony gospodarstw przed wirusem a także nt. odstrzału dzików, budowy muru na granicy naszego kraju.

Zapraszamy do galerii ( zdjęcia dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Gostyniu)

Zaproszenie na konferencje pt. „AKTUALNE PROBLEMY W HODOWLI BYDŁA I MOŻLIWOŚCI ICH ROZWIĄZYWANIA” 2018-05-10
Zaproszenie na konferencje pt. „AKTUALNE PROBLEMY W HODOWLI BYDŁA I MOŻLIWOŚCI ICH ROZWIĄZYWANIA”
Informacja Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu 2018-04-23
Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 09 kwietnia 2019 roku.

Dnia 2 maja 2019 roku Powiatowy Inspektorat Weterynarii jest nieczynny

Dzień 11 maja (sobota) został wyznaczony jako dzień pracy
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuję o wykładzie prof. dr hab. Zygmunta Pejsaka 2018-04-19
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuję o wykładzie prof. dr hab. Zygmunta Pejsaka
Zmiana numeru konta bankowego 2018-01-05
Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 roku zmianie uległ numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Gostyniu (dotyczy opłat na wydawanie decyzji, zaświadczeń)

Opłaty należy uiszczać na:

Urząd Miejski w Gostyniu
63-800 Gostyń, Rynek 2

BGŻ BNP PARIBAS S.A.
90 1600 1462 1834 5236 6000 0005
Program zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błony śluzowej 2017-11-03
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuję o możliwości wzięcia udziału w programie zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błony śluzowej .

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu zaleca zapoznanie się z poniższymi materiałami:
- rozporządzenie MRiRW w sprawie programu zwalczania IBRIPV oraz BVMD »
- ROGRAM ZWALCZANIA ZAKAŹNEGO ZAPALENIA NOSA I TCHAWICY/ OTRĘTU BYDŁA ORAZ WIRUSOWEJ BIEGUNKI BYDŁA I CHOROBY BŁON ŚLUZOWEJ W WYBRANYCH STADA BYDŁA »
Opinia Państwowego Instytutu Weterynaryjnego 2017-09-21
Opinia Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach nt. zagrożenia wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI - >kliknij< »
INFORMACJE DLA HODOWCÓW DROBIU 2017-09-19
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu zaleca zapoznać się z poniższą wiadomością.
Komunikat - wirus grypy ptaków 2017-09-06
Przypomnienie dla hodowców drobiu o zasadach bioasekuracji - kliknij ».
Informacja od PLW dotycząca zgłoszeń nagłych upadku świń 2017-07-25
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu przypomina rolnikom i lekarzom weterynarii o konieczności dokonywania zgłoszeń nagłych upadków świń w gospodarstwach.

Powyższe wynika z konieczności zapobieżenia rozprzestrzenieniu ASF na terenie kraju. Ponadto informuje, że nadal każdemu przemieszczeniu trzody chlewnej do rzeźni i do innego gospodarstwa musi towarzyszyć świadectwo zdrowia.
Zasady bioasekruacji w stadach świń 2017-06-22
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu zwraca się z prośbą do hodowców świń o zapoznanie się z treścią artykułu prof. dr hab. Zygmunta Pejsaka
Główny Lekarz Weterynarii informuje o 29 i 30 ognisku ASF u świń w Polsce 2017-06-14
Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce.
Są to dwudzieste dziewiąte i trzydzieste ognisko choroby u świń domowych od początku występowania ASF w Polsce (tj. od 17 lutego 2014 r.), a szóste i siódme w bieżącym roku.

ASF stwierdzono na podstawie wyników badań otrzymanych dnia 10 czerwca 2017 r. z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, w gospodarstwach, w których utrzymywano:

- 6 świń (gmina Leśna Podlaska, powiat bialski, województwo lubelskie);

- 3 świnie (gmina Konstantynów, powiat bialski, województwo lubelskie).

Oba gospodarstwa są położone w obszarach zagrożenia (obszary określone w części III załącznika do decyzji KE 2014/709/UE).

W gospodarstwach, w których wyznaczono ogniska ASF, wdrożone zostały procedury związane z likwidacją choroby.

Nadal istnieje ryzyko zarażenia ASF, dlatego należy przestrzegać zasady bioasekuracji.
ASF w Polsce 2017-06-14
ASF w Polsce - Wszelkie informacje dotyczące ASF w Polsce znajdują się pod adresem ASF - Informacje
XXV Ogólnopolska Pielgrzymka Lekarzy Weterynarii oraz Służb Weterynaryjnych na Jasną 2017-06-02
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na XXV Ogólnopolską Pielgrzymkę Lekarzy Weterynarii oraz Śłuż Weterynaryjnych, która odbędzie się 11.06.2017.
Program pielgrzymki wygląda następująco:
12.00 Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu
13.30 Konferencja ojca Jerzy Brusiło (Krajowy duszpasterz lekarzy weterynarii) w kaplicy św. Józefa
15.00 Droga krzyżowa na Wałach Jasnogórskich
16.00 Zakończenie Pielgrzymki i błogosławieństwo przy pomniku św. Jana Pawła II

Dla osób zainteresowanych jest możliwość indywidualnego lub grupowego zwiedzania klasztoru. Wśród miejsc, które warto odwiedzić jest m.in Bastion św. Rocha (naszego patrona), Wieża widokowa, czy Skarbiec. W załączniku przesyłamy plan Klasztoru Jasnogórskiego.

Istnieje także możliwość zarezerwowania miejsc noclegowych:

1. Dom Pielgrzyma im. Jana Pawła II - ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 1/31, tel. 34 377 75 64
2. Dom pielgrzyma "Hale noclegowe" - ul. Klasztorna 1,
tel. 34 37 77 224 lub 517 016 332

Liczymy na Państwa przybycie.

- Mapka »
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu 2 maja 2017 roku - nieczynny 2017-04-27
Na podstawie zarządzenia nr 2 Szefa Kancelarii Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenie dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej ustala się dzień 2 maja (wtorek) wolny od pracy natomiast 13 maja (sobota) wyznacza się dniem pracy.
HPAI - nowe rozporządzenie 2017-04-05
Powiatowy Lekarz Weterynarii zaleca zapoznać się z nowym rozporządzeniem dotyczącym HPA - Nowe rozporządzenie
Zalecenia dla hodowców drobiu utrzymujących drób na ściółce - pismo Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 2017-02-09
Zalecenia dla hodowców drobiu utrzymujących drób na ściółce - pismo Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii - dokument dostępny - tutaj »
Informacje o SRM 2017-02-08
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu przypomina o konieczności prawidłowego zagospodarowania materiału szczególnego ryzyka (SRM) powstającego w gospodarstwach rolnych w trakcie uboju przeżuwaczy na użytek własny
PLW informuje, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami istnieje obowiązek przekazywania materiałów SRM powstałych w czasie uboju na użytek własny cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz do uprawnionych zakładów utylizacyjnych. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo - w sekcji DLA ROLNIKÓW->DOKUMENTY DO POBRANIA »
Harmonogram dyżurów 2017-01-26
poniedziałek
Włoszczuk Agnieszka - tel. 694-469-716
Gościniak Zygmunt - tel. 668-113-160

wtorek
Cierniak - Nawrocka Klaudia - tel. 694-469-718

środa
Błocian-Jankowska Magdalena - tel.668-846-989

czwartek
Lasiecka Agata - tel. 604-069-062

piątek
Wyzujak Alicja - tel. 694-469-717
Kaźmierczak Sławomir - tel. 692-365-227

Powiatowy Lekarz Weterynarii dr Chałas-Stercuła Wioletta tel. 539-987-978 (sobota, niedziela, 24h na dobę)
Grypa Ptaków 2016-12-21
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu uruchomił specjalną skrzynkę pocztową przeznaczoną do zgłoszeń związanych z grypą ptaków email grypa.ptakow@piwgostyn.pl.
Informacje na temat grypy ptaków od PLW dostępne są - Tutaj » Wszelkie informacje dotyczące aktualnej sytuacji epizootycznej w zakresie występowania grypy ptaków na terytorium RP znajdują się pod adresem Grypa Ptaków - informacje
ASF w Polsce 2016-10-30
Wszelkie informacje dotyczące ASF w Polsce znajdują się pod adresem ASF - Informacje
Nowy numer telefonu do zgłoszeń padłych sztuk 2015-09-01
UWAGA: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje, że został uruchomiony specjalny numer telefonu służący do zgłoszenia sztuki padłej do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Specjalny numer: 65 572 16 85.
UWAGA: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje, że został uruchomiony specjalny numer telefonu służący do zgłoszenia sztuki padłej do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Specjalny numer: 65 572 16 85.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu przesyła informację dotyczącą wystąpienia na terenie Niemiec, Holandii oraz Wielkiej Brytanii wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI. 2014-11-27
W związku z powyższym osoby, które mają kontakt z drobiem podejrzanym o zakażenie, zakażonym albo zwłokami takiego drobiu powinny stosować odpowiednie środki zapobiegawcze ( np: stosowanie odzieży ochronnej) oraz poinformować służbę zdrowia jeśli zaobserwują u siebie jakiekolwiek zmiany w stanie zdrowia wskazujące na chorobę grypopodobną.
Afrykański Pomór Świń (ASF) 2014-02-20
Z powodu bardzo niekorzystnej sytuacji epizootycznej obserwowanej za wschodnią granicą Polski i realnego zagrożenia wystąpienia ognisk choroby w kraju, afrykański pomór świń (ASF) jest obecnie uznawany za najgroźniejszą chorobę świń.

Z uwagi na realne ryzyko zagrożenia europejskiej hodowli świń chorobie tej poświęca się bardzo dużo uwagi także w Unii Europejskiej. Afrykański pomór świń jest to nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych wszystkich ras oraz dzików. Pozostałe gatunki zwierząt są na zakażenie wirusem ASF niewrażliwe. Człowiek także nie jest wrażliwy na zakażenie wirusem ASF.

W związku z zakazem leczenia zwierząt chorych oraz brakiem szczepionek przeciwko ASF choroba zwalczana jest wyłącznie metodami administracyjnymi, poprzez wybijanie stad zakażonych i ze strefy zapowietrzonej. Z tego powodu wystąpienie przypadków ASF jest przyczyną niezwykle poważnych strat ekonomicznych ponoszonych przez hodowców i producentów świń, ale także przez budżet państwa. Są one związane zarówno z masowymi padnięciami zwierząt, kosztami eradykacji, jak i wypłatą odszkodowań, a przede wszystkim wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, wieprzowiny, artykułów żywnościowych wyprodukowanych z mięsa wieprzowego oraz nasienia.Copyright © 2015
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu

UBÓJ Z KONIECZNOŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE