wcagwcag
Dla rolników i hodowców
KOMUNIKAT W SPRAWIE JAKOŚCI WODY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH PRODUKUJĄCYCH MLEKO SUROWE 2022-01-07
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje, iż Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich na terenie gmin Krobia, Pępowo oraz Pogorzela, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. 2017 poz. 2294/, na bieżąco prowadzi monitoring jakości wody.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje, iż Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich na terenie gmin Krobia, Pępowo oraz Pogorzela, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. 2017 poz. 2294/, na bieżąco prowadzi monitoring jakości wody.

Wyniki badań wody potwierdzające jej jakość można pobrać ze strony internetowej www.mzwik.com w zakładce „JAKOŚĆ WODY". Znajduje się tam również wykaz terenów obsługiwanych przez poszczególne stacje uzdatniania wody (SUW).

Link do w/w strony: https://mzwik.com/jakosc-wody/
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIE W SPRAWIE PLANU BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO 2021-10-22
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu przedstawia ,,INFORMACJĘ DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIE W SPRAWIE PLANU BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO’’ oraz apel Głównego Lekarza Weterynarii do Rolników, właścicieli gospodarstw utrzymujących świnie w obszarach objętych ograniczeniami w związku z ASF o jak najszybsze sporządzenie planów bezpieczeństwa biologicznego oraz ich zatwierdzenia u właściwego powiatowego lekarza weterynarii przed datą 31 października 2021r.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu przedstawia ,,INFORMACJĘ DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIE W SPRAWIE PLANU BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO’’ oraz apel Głównego Lekarza Weterynarii do Rolników, właścicieli gospodarstw utrzymujących świnie w obszarach objętych ograniczeniami w związku z ASF o jak najszybsze sporządzenie planów bezpieczeństwa biologicznego oraz ich zatwierdzenia u właściwego powiatowego lekarza weterynarii przed datą 31 października 2021r.

Warunkiem wdrożenia skutecznej bioasekuracji jest udokumentowanie przestrzegania określonych zasad, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko występowania zakażeń ASF u zwierząt. Aby pomóc Państwu w spełnieniu tego wymagania na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin dostępne są wzory dokumentów:

Wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa”.

Wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie.”

Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje o obowiązującym od dnia 31 sierpnia 2021 r. Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r 2021-09-01
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje o obowiązującym od dnia 31 sierpnia 2021 r. Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001485#collapse_7
Pomoc na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu dla producentów świń z terenów objętych restrykcjami w związku z ASF 2021-09-01
Pomoc na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń ze sprzedaży świń z siedzib stada tego producenta utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń w okresie obejmującym sprzedaż świń w danym kwartale, począwszy od czwartego kwartału 2020 r.

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-na-wyrownanie-kwoty-obnizonego-dochodu-dla-producentow-swin-z-terenow-objetych-restrykcjami-w-zwiazku-z-asf.html
Nowy numer telefonu do zgłoszeń padłych sztuk
UWAGA: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje, że został uruchomiony specjalny numer telefonu służący do zgłoszenia sztuki padłej do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Specjalny numer: 65 572 16 85.
INFORMACJE DLA HODOWCÓW DROBIU 2017-09-19
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu zaleca zapoznać się z poniższą wiadomością.
Informacja od PLW dotycząca zgłoszeń nagłych upadku świń 2017-07-25
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu przypomina rolnikom i lekarzom weterynarii o konieczności dokonywania zgłoszeń nagłych upadków świń w gospodarstwach.

Powyższe wynika z konieczności zapobieżenia rozprzestrzenieniu ASF na terenie kraju. Ponadto informuje, że nadal każdemu przemieszczeniu trzody chlewnej do rzeźni i do innego gospodarstwa musi towarzyszyć świadectwo zdrowia.
Komunikat dotyczący przemieszczenia trzody chlewnej 2017-06-06
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuję, iż przed przemieszczeniem trzody chlewnej na teren województwa podlaskiego należy dodatkowo przebadać świnie w kierunku choroby Aujeszkyego.
Dyżury 2015-09-04
Powiatowy Lekarz Weterynarii pełni dyżur 24 godziny na dobę, pod numerem telefonu 539 987 978
poniedziałek: Klaudia Cierniak, 694 469 718
wtorek: Milena Sobótka, 694 469 717
środa: Monika Lisiecka, 694 469 715
czwartek: Agnieszka Włoszczuk 694 469 716, Agata Lasiecka 604 069 062
piątek: Magdalena Błocian-Jankowska, 668 846 989

Powiatowy Lekarz Weterynarii pełni dyżur 24 godziny na dobę, pod numerem telefonu 539 987 978
Copyright © 2015
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu

UBÓJ Z KONIECZNOŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE