wcagwcag
GRYPA PTAKÓW (HPAI) 2022
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu mając na uwadze zbliżający się okres jesienno-zimowy, w którym następuje zwiększone zagrożenie wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) zwraca się z prośbą o zgłaszanie przypadków padnięć dzikiego ptactwa bytującego na otwartych zbiornikach wodnych, a także padnięć zauważonych przez właścicieli/zarządców obiektów infrastruktury hydrotechnicznej.

Od ww. ptaków zostanie pobrany materiał diagnostyczny celem wykonania badań w kierunku wirusa HPAI.

W przypadku znalezienia padłych dzikich ptaków proszę o zgłoszenie mailowe (gostyn.piw@piwgostyn.pl) lub telefoniczne :

Szczegółowe informacje na temat Krajowej Strategii Postępowania przy zwalczaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków znajdują się na stronie Głównego Lekarza Weterynarii pod linkiem:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/krajowa-strategia-postepowania-przy-zwalczaniu-wysoce-zjadliwej-grypy-ptakow

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu mając na uwadze zbliżający się okres jesienno-zimowy, w którym następuje zwiększone zagrożenie wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) przypomina zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem.

Prosimy zapoznać się z zasadami z załącznika »

Numery telefonów pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gostyniu przyjmujących zgłoszenia dostępne są pod adresem: http://piwgostyn.pl/dyzury.html

Zasady bioasekuracji opisane są szczegółowo w rozporządzeniu : Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2022r. poz. 768) ____________________________________________________________________________________________________________

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje o publikacji

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków(Dz.U.2022r.poz.768),

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/768

W związku powyższym rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 2017 r. poz. 722) traci moc.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem w przypadku, gdy w gospodarstwie utrzymuje się średniorocznie więcej niż 350 sztuk drobiu, hodowca jest zobowiązany posiadać "Plan bioasekuracji", który uwzględnia profil produkcji tego gospodarstwa.

Przykładowe wzory dokumentów do pobrania

załączniki

Program monitorowania i zwalczania gryzoni w gospodarstwie »
Rejestr codziennego przeglądu stada »
Rejestr dezynfekcji i zużycia środków dezynfekcyjnych »
Rejestr osób wchodzących do pomieszczenia »
Rejestr wjazdów środków transportu »
Copyright © 2015
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu

UBÓJ Z KONIECZNOŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE