wcagwcag
dla przedsiębiorców
Komunikat dla przedsiębiorców 2017-04-12
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu informuje, iż zgodnie z Instrukcją Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWz.420/AW-62/11 z dnia 07 października 2011 r., wydając zezwolenie Typu 1, które jest formą decyzji administracyjnej, nie ma konieczności wydawania dodatkowej decyzji administracyjnej w sprawie wydania zezwolenia dla przewoźnika. W związku z powyższym, informacja o kolejnej kontroli środka transportu będzie umieszczana na protokole z kontroli a w przypadku gdy środek transportu posiada dodatkową decyzje administracyjną, terminem kolejnej kontroli jest data ważności decyzji.
Copyright © 2015
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu

UBÓJ Z KONIECZNOŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE